Επικοινωνία

Παραγγείλτε

Πεινάτε;

Ελάτε, δειπνήστε μαζί μας ή καντε παραγγελία !
Καθημερινά : 12 : 30 AM --- 22 : 00 ΠΜ (Δευτέρα Κλειστά)
Τηλέφωνο : 210 28 01 008

Happy Hours

Απολαύστε 50% Έκπτωση

Κάθε Τρίτη , 10ΑΜ – 5ΠΜ